28 Ιουν 2008

Περι φωτογραφίας…

Καθένας έχει μία μοναδική «γραφή» στη φωτογραφική τέχνη και αν έχει το χάρισμα αυτό θα το κρίνει το κοινό!
Μια φωτογραφία είναι η ίδια η ζωή που αποστάζεται και που συντηρείται στην αιωνιότητα. Ένα εκφραστικό πρόσωπο, μια εφήμερη στιγμή στη φύση, μια αφηρημένη μορφή - αυτές είναι περίπου οι βασικές αρχές της φωτογραφίας. Μια φωτογραφία μεταβιβάζει, με έναν τρόπο που καμία λέξη δεν μπορεί, μια αίσθηση του μυστηρίου και της ομορφιάς της ζωής, της φύσης, καθώς και τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας.
from the sea 2008
φώτο- by Manouel 2008 all rights reserved
Υπάρχουν τρία θεμελιώδη συστατικά αυτού που αποκαλούμε τέχνη. πρώτο, είναι ο καλλιτέχνης δεύτερον, είναι το μέσο και ο τρίτο, είναι η ίδια η εργασία που έγινε για να γίνει τέχνη. Και τα τρία, σαφώς, είναι αλληλένδετα. Εκτός από αυτά τα τρία θεμελιώδη συστατικά, το θέμα και το ακροατήριο, είναι επίσης σημαντικά στην τέχνη. Το θέμα ως συνήθως είναι κάτι πραγματικό από το οποίο η καλλιτεχνική εργασία αρχίζει. Όταν λέω ότι το θέμα είναι κάτι πραγματικό δεν υπονοώ ότι είναι ένα φυσικό αντικείμενο. Θα μπορούσε να είναι μια σκέψη που έρχεται στον καλλιτέχνη θα μπορούσε να είναι μια ψυχολογικά σύνθετη εικόνα που έχει μια ισχυρή επιρροή στον καλλιτέχνη. Εξίσου πρέπει να πω ότι και το ακροατήριο, που είναι ένα συγκρότημα από «θεατές», δεν πρέπει να υπονοείται ότι εκτελεί μόνο τη φυσική πράξη "της εξέτασης." Ένα ακροατήριο «δεσμεύει» μια καλλιτεχνική δουλεία(φωτογραφία στη περίπτωσή μας) με την επιρροή του και αυτό μπορεί να επιτευχτεί εφ' όσον φωτογράφος και κοινό έρθουν σε μια κατανόηση του έργου.
Η φωτογραφία είναι, όπως όλες τις τέχνες, ένα θέμα ελεύθερου παιχνιδιού μεταξύ των τριών θεμελιωδών συστατικών της τέχνης – του καλλιτέχνη, του μέσου, και της δουλειάς που χρειάστηκε.

Σαν μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας, η φωτογραφία μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια της γλώσσας και να επικοινωνήσει μέσω των καθολικών οπτικών συμβόλων